Vännerna

Välkommen till sektionen Musiksällskapets Vänner!

Örnsköldsviks Musiksällskap med sektionen Musiksällskapets Vänner är glada att trots rådande pandemi åter kunna starta den populära kursen "Inblick i musikens värld" med Barbro Bylund som ledare.

Programmet för året kan du läsa här.

Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid sammankomsterna.

Presentation av sektionen Musiksällskapets Vänner


Föreningen bildades 1987 som stödförening till Musiksällskapet genom att

* Verka för ett ökat musikintresse.

* Hjälpa till praktiskt vid konserterna.

* Bidra till Musiksällskapets ekonomi.

Med tiden har tanken framförts att bilda en sektion inom föreningen Örnsköldsviks Musiksällskap och på så sätt kunna fortsätta att stödja Musiksällskapet och musiklivet mot samma mål men med gemensamma lokaler, trycksaker, administration m.m.


Från och med år 2020 upphörde Musiksällskapets Vänner som egen förening, och ingår som en sektion i Örnsköldsviks Musiksällskap. Sektionen kommer att fortsätta sitt arbete som tidigare inom Örnsköldsviks Musiksällskap.