Vännerna

Välkommen till sektionen Musiksällskapets Vänner!

Här kan du läsa sektionens meddelande som gäller programmet för våren 2020.


Presentation av föreningen Musiksällskapets Vänner:

Föreningen bildades 1987 som stödförening till Musiksällskapet genom att

* Verka för ett ökat musikintresse.

* Hjälpa till praktiskt vid konserterna.

* Bidra till Musiksällskapets ekonomi.


Med tiden har tanken framförts att bilda en sektion inom föreningen Örnsköldsviks Musiksällskap och på så sätt kunna fortsätta att stödja Musiksällskapet och musiklivet mot samma mål men med gemensamma lokaler, trycksaker, administration m.m.


Från och med år 2020 upphör Musiksällskapets Vänner som egen förening, men kommer att ingår som en sektion i Örnsköldsviks Musiksällskap. Sektionen kommer att fortsätta sitt arbete som tidigare inom Örnsköldsviks Musiksällskap.